Podsumowanie roku 2021

Luty 2021r.

Podsumowanie roku 2021

Luty 2021 – nr 3

W lutym 2021 roku omawialiśmy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wskazaliśmy wówczas, że osoba prowadząca działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z naruszeniem wymogu niekaralności (w odniesieniu do enumeratywnie wskazanych przestępstw), podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na zmianę wymiaru kary na karę pieniężną w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie. Pozostałe zmiany w projekcie miały charakter kosmetyczny. W ramach ww. projektu osobno opisaliśmy kwestię uregulowania działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych i zagadnienie kar administracyjnych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 8 kwietnia 2021 roku. Większość nowelizowanych przepisów weszła w życie 15 maja 2021 roku.

Lutowe wydanie obejmowało także rozważania w temacie możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych oraz informację o zniesieniu ceł na niektóre towary w obrocie między UE a USA.


2021-01-27 20:09:52

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy