Czerwiec 2022

Pracodawca zbada pracownika alkomatem

Czerwiec 2022

Pracodawca zbada pracownika alkomatem

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy.

Propozycja rządowa zakłada umożliwienie pracodawcom kontrolowania trzeźwości pracowników, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. Badanie na zawartość alkoholu może być przeprowadzone przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

Żeby wprowadzić kontrolę trzeźwości, pracodawca będzie musiał określić jej warunki (czas, częstotliwość, urządzenia jakie będą używane) w układzie zbiorowym pracy, regulaminie bądź w obwieszczeniu i poinformować o tym na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy, jeśli kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie. Na żądanie takiego pracownika policja lub straż miejska może przeprowadzić badanie alkomatem bądź – w pewnych przypadkach – badanie krwi.

Na podobnych zasadach pracodawca będzie mógł skontrolować, czy pracownik nie znajduje się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Wykaz takich środków przedstawi minister zdrowia w rozporządzeniu.


2022-07-05 11:58:23

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy