Kwiecień 2021

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych

Kwiecień 2021

Spis treści

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych.

Obywatelscy sędziowie handlowi.

Wymagania i wyłączenia w stosunku do osób pełniących funkcję obywatelskiego sędziego handlowego.

Wybór obywatelskich sędziów handlowych.

Kadencja i mandat obywatelskiego sędziego handlowego.

Diety obywatelskich sędziów handlowych.

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego.

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych

Obywatelscy sędziowie handlowi

Wymagania i wyłączenia w stosunku do osób pełniących funkcję obywatelskiego sędziego handlowego

Wybór obywatelskich sędziów handlowych

Kadencja i mandat obywatelskiego sędziego handlowego

Diety obywatelskich sędziów handlowych

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego


2021-04-21 21:14:43

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy