Czerwiec 2021

Weksle konsumenckie trudniejsze do wyegzekwowania

Czerwiec 2021

Weksle konsumenckie trudniejsze do wyegzekwowania

Wydłużone terminy na zapłatę i zaskarżenie

Zmiana nakazu zapłaty

Podstawy wydania nakazu zapłaty

Obniżenie opłaty za wniesienie zarzutów

Termin stosowania nowych przepisów


2021-06-29 20:42:07

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy