Restrukturering


Advokatkontoret specialiserer sig i assistance til virksomheder, som planlægger eller er i gang med indenretlige eller udenretlige procedurer, som har til mål at omstrukturere deres forpligtelser.

Det team, som beskæftiger sig med restrukturering, omfatter jurister og rådgivere indenfor feltet, som er specialiseret i konkursret og akkord, og også specialister indenfor ledelse og finanser - hvilket giver os mulighed for at give en kompleks løsning på kundens problemer indenfor alle områder af den pågældende erhvervsvirksomhed.

Vi tilbyder rådgivning indenfor indenretlig og udenretlig restrukturering af virksomheden.  Gennemførelse af en kompleks økonomisk analyse af virksomheden i forhold til risikoen for, at der opstår insolvens. Vi assisterer ved valg af den bedste restruktureringsmodel for virksomheden, med eller uden anvendelse af retssystemet.

Indenfor udenretlig restrukturering rådgiver vi blandt andet om den erhvervsdrivende virksomheds optimering af sin juridiske og formuemæssige struktur under hensyntagen til risikoen for insolvens.

Indenfor ovenstående område assisterer vi ligeledes under forhandlinger med kreditorerne, med henblik på at opnå en forståelse af betingelserne for afviklingen af forpligtelserne. Rådgivningen kan blandt andre ting omfatte organisering af køb af kundens tilgodehavender, eller skabelsen af en stabil holdingstruktur i forbindelse med konvertering af forpligtelser til andele eller aktier.

Med hensyn til indenretlig restrukturering rådgiver vi om valg af den mest optimale restruktureringsfremgangsmåde (fremgangsmåden med henblik på bekræftelse af akkord, akkordforhandlinger, fremskyndelse af akkordforhandlinger, gennemførelse af restrukturering) eller konkurs. Vi forbereder begæringer om indledning af sag om restrukturering, forslag til akkord og indledende restruktureringsplaner, og også andre skrivelser på vegne af den virksomhed, som er under restrukturering. Vi giver vores støtte til forhandlinger med kreditorerne og finansielle institutioner.

Vi tilbyder at udfylde rollen som tilsyn under behandlingen om bekræftelse af akkord, retstilsyn ved fremskyndede og almindelige akkordforhandlinger i retten samt ledelsesfunktion i forbindelse med gennemførelse af restrukturering;

Vi repræsenterer ligeledes kreditorerne under behandling af restrukturering eller skyldnerens konkurs.