Partnere

Izabela Malinowska

ADVOKAT

Partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokatkontor, Partnerskab med Begrænset Ansvar i Krakow.

Kandidat fra Jagiellonski Universitetet, Juridisk Fakultet. Hun har mange års erfaring med rådgivning af erhvervsvirksomheder, og fra 2001 har hun arbejdet som advokat i Krakow.

Siden 2012 Partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokater. Partnerskab med Begrænset Ansvar beliggende i Krakow

Izabela Malinowska beskæftiger sig med juridisk assistance indenfor bygge- og anlægsarbejder, investeringer i byggesektoren samt lovgivningen omkring offentlige udbud. På baggrund af sin erfaring specialiserer hun sig i tvister opstået på baggrund af bygge- og anlægsarbejder samt lovgivningen omkring offentlige udbud. Hun har erfaring med implementering af FIDIC-kontraktbetingelser. Siden 2009 har hun repræsenteret sine klienter ved de almindelige domstole og voldgiftsdomstole i erhvervsretlige sager samt ved det Nationale Klagenævn i sager om offentlige udbud.

På vores advokatkontor leder hun den praktiske investering i bygge- og anlægsarbejder samt offentlige udbud.

Specialiseringer:

 • Selskabsret
 • Skatteret
 • Aftaleret
 • Procedure ved de almindelige og administrative domstole
 • Fast ejendom og investeringsprocessen
 • Voldgiftsprocedurer
 • Offentlige udbud
 • Sagsbehandling indenfor den offentlige administration
 • Offentligt-privat partnerskab
 • Koncessioner
 • Konkurrencelovgivningen
 • Assistance til offentlige myndigheder
 • Kursusvirksomhed og rådgivning

izabela.malinowska@wmalinowski.pl