Kapitalgruppen MW


Advokatkontoret Malinowcy og Partnere er en virksomhed, som hører til Kapitalgruppen MW, som blev etableret i 2018. Indenfor rammerne af de aktiviteter, som drives af de tilknyttede virksomheder, er Gruppen i stand til at sikre komplekse ydelser indenfor juridisk assistance samt inddrivelse af tilgodehavender, ledelse og finansiel virksomhed, Business Development samt revision. 


Virksomheden hører til kapitalgruppen:

MW Management & Claims Sp. z o.o. - samler indenfor rammerne af sine aktiviteter en gruppe eksperter indenfor finansiering, ledelse og jura. Selskabet støtter sine klienter i at opnå kapital til udvikling eller med salg af deres virksomhed, og rådgiver ved afgørende beslutninger vedrørende fusion og overtagelse, forbedring af afgørende forretningsprocesser samt gennemfører finansiel restrukturering. MW Management & Claims Sp. z o.o. rådgiver klienter, som er interesseret i at overtage eller investere i en virksomhed i Polen. Takket være de kontakter, vi råder over, er vi i stand til at nå frem til attraktive investeringsmuligheder og at gennemføre transaktionen på en optimal og kompleks måde. Selskabet samarbejder med finansielle investorer og branchefolk, både globalt og lokalt. De med vores medvirken gennemførte transaktioner når op på flere hundrede millioner zloty.   

Aegis Legal Sp. z o.o. - specialiserer sig i inddrivelse af tilgodehavender fra både erhvervsdrivende og fysiske personer over hele Polen. Inkassovirksomhed gennemføres i flere etaper: forhandlingsetape, retsprocedurer og tvangseksekution. Ydermere beskæftiger selskabet sig med handel med tilgodehavender, formidling af penge, aktiviteter forbundet med risikovurdering og evaluering af lidte tab, og også administrering af fonde.

MW Finance & Accountancy Sp. z o.o. - er en moderne bogholderivirksomhed med en mission om at levere professionelle ydelser indenfor bogføring, forretningsrådgivning samt skatterådgivning. Takket være samarbejdet med virksomheder fra den øvrige del af gruppen, gør viften af leverede ydelser det muligt fuldt ud at udnytte mulighederne for udvikling af den af vores klient drevne virksomhed.