Notatki

WIBOR

| Notatki | No Comments
Stopy procentowe utrzymujące stabilny poziom w ostatnich latach, od jesieni 2021 roku w każdym miesiącu notują znaczne wzrosty. Wysokość tych stóp ma bezpośrednie przełożenie na wysokość rat kredytowych w zakresie…

Polska – Hiszpania

| Notatki | No Comments
Przelew wierzytelności, zwany też popularnie cesją, to znana i dobrze opisana instytucja prawa cywilnego (art. 509 kodeksu cywilnego i następne). Równie rozpoznawalny jest podtyp tej umowy polegający na powierniczym przelewie…

Potrącenie

| Notatki | No Comments
Chyba każda osoba prowadząca działalność gospodarczą kompensowała kiedyś swoje należności z należnościami swojego kontrahenta. Ta bardzo wygodna instytucja, zwana także potrąceniem, jest często stosowana przez przedsiębiorców. Nasz ustawodawca zauważył jednak,…

Możliwość zwolnienia statku spod aresztu

| Notatki | No Comments
Konwencja dopuszcza zwolnienie statku spod aresztu po złożeniu wystarczającej kaucji lub innego zabezpieczenia. Zwolnienie może nastąpić na podstawie decyzji sądu (lub podobnego organu), który uprzednio wydał decyzję o zajęciu. Zwolnienie…

Zastosowanie aresztu statku morskiego

| Notatki | No Comments
Areszt statku może mieć miejsce w odniesieniu do wszystkich statków podnoszących banderę (czyli przynależność państwową statku) któregokolwiek z państw – stron Konwencji, jak i względem statków podnoszących banderę innego państwa,…

​Przebieg aresztu statku morskiego według Konwencji

| Notatki | No Comments
Celem dokonania zajęcia statku, w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do sądu (lub podobnej instytucji właściwej władzy sądowej - w zależności od systemu prawnego państwa, w którym znajduje się…

Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego

| Notatki | No Comments
Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie…

Wierzytelność morska jako przesłanka stosowania instytucji aresztu statku morskiego

| Notatki | No Comments
Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia instytucji aresztu statku ma pojęcie „wierzytelności morskiej”. Areszt statku w drodze postępowania sądowego może nastąpić jedynie w celu zabezpieczenia wierzytelności morskiej. Konwencja zawiera wyczerpujące wyliczenie…

Regulacje prawne dotyczące instytucji aresztu statku morskiego

| Notatki | No Comments
Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia, społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu instytucji…

Geneza powstania instytucji aresztu statku morskiego

| Notatki | No Comments
Zainteresowanie może budzić okoliczność, zgodnie z którą w prawie międzynarodowym dopuszcza się aresztowanie nie tylko osób, ale również rzeczy. Wyjaśniając powyższe, w połowie zeszłego stulecia społeczność międzynarodowa zadecydowała o powołaniu…