Lovere og juridiske rådgivere

Dawid Dąbrowski

ADVOKAT, DR JUR.

Kandidat fra Jagiellonski Universitetet, Juridisk Fakultet (jurastudier på kandidat- og pdh-niveau). Advokatpraktikken blev gennemført indenfor Krakow Advokatråd på et af Krakows advokatkontorer. Han aflagde afsluttende eksamen som advokat i 2013. Samme år opnåede Dawid Dąbrowski den videnskabelige titel dr. jur.

Han beskæftiger sig med juridisk assistance indenfor civilret og erhvervsret. Det primære område er obligationsret mellem civilretlige enheder. På næste plan beskæftiger Dawid Dąbrowski sig med rådgivning om den optimale indretning af selskaber.

Han har praktisk erfaring med anvendelsen af civilretlige og kontraktretlige bestemmelser - både når det drejer sig om etapen før og efter underskrivelsen af aftalen. Forfølgelse af civilretlige krav inden retsbehandlingen samt under denne samt tvangseksekution. Han har med succes støttet sine klienter i forhandlingssituationer og i forbindelse med forfølgelse af civilretlige krav ved domstolene.

Forfatter til en publikation indenfor strafferetspleje. Deltager i adskillige paneler i forbindelser med videnskabelige konferencer.

Specialiseringer:

  • Procedure ved de almindelige og administrative domstole
  • Offentligt-privat partnerskab
  • Skattestrafferet
  • Strafferet

dawid.dabrowski@wmalinowski.pl