Partnere

Jakub Abramowicz

ADVOKAT

Partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokatkontor, Partnerskab med Begrænset Ansvar i Krakow.

Kandidat fra Jagiellonski Universitetet, Juridisk Fakultet. Har efter sin periode som advokatfuldmægtig siden 2005 været indskrevet på listen over advokater ved Advokatrådet i Krakow.

Siden 2005 har han drevet advokatvirksomhed fra eget advokatkontor.

Siden 2011 Partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokater. Partnerskab med Begrænset Ansvar beliggende i Krakow.

Specialiserer sig i strafferet, materiel ret og procesret med særlig vægt på erhvervsstrafferet, og også civilret - særligt indenfor ejendomsret og arveret.

Har bred og mangeårig erfaring med at repræsentere klienter ved retstvister - både som forsvarer og bisidder for skadelidte i straffesager, og som repræsenterende advokat i civile sager.

Specialiseringer:

  • Skattestrafferet
  • Strafferet

jakub.abramowicz@wmalinowski.pl