Lovere og juridiske rådgivere

Julia Szczepaniak

ADVOKAT

Kandidat fra Jagiellonski Universitetet, Juridisk Fakultet samt Filologisk Fakultet, slavisk sprog (kroatisk).

Praktik som advokat fandt sted i Advokatrådet i krakow. Hun aflagde eksamen som advokat i 2019.

Påbegyndte juridiske studier ved Jagiellonski Universitetet i Krakow i 2010. I denne periode erhvervede hun praktisk viden indenfor organisationer og institutioner relateret til jura. I juli og august 2014 var hun i praktik i Byretten i Jastrzębie-Zdrój (2. Afdeling for straffesager). I oktober og november 2014 erhvervede hun erfaring på et advokatkontor i Krakow. Fra januar 2015 professionelt forbundet med advokatkontoret ”Malinowski og Partnere. Advokater. Partnerskab med Begrænset Ansvar På advokatkontoret arbejder hun primært som procedureadvokat indenfor strafferet samt beskæftiger sig med civilret og inkasso.

Bortset fra sin juridiske interesse søger hun at holde fast ved sin anden passion, som er kroatisk sprog og kultur. Hun rejser derfor ofte til Kroatien, deltager i specialiseret videreuddannelse så som grundlæggende juridisk terminologi i Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Polen samt i projektet ”3 gange Kroatien”, organiseret af Kroatiens Honorære Konsulat i Krakow. I det akademiske år 2016/2017 underviste hun i kroatisk juridisk sprog indenfor rammerne af studiegruppen Rettigheder i Central- og Østeuropa TBSP UJ. 

Hun taler kroatisk, serbisk, bosnisk samt engelsk.

Specialiseringer:

  • Inkasso
  • Strafferetlig procedure
  • Civilret

julia.szczepaniak@wmalinowski.pl