Partnere

Wawrzyniec Malinowski

ADVOKAT

Advokat Ledende partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokater. Partnerskab med Begrænset Ansvar beliggende i Krakow. Aktivt virkende kurator siden 2006 (licens nr. 799 som kurator).

Kandidat fra Jagiellonski Universitetet, Juridisk Fakultet. Har mange års erfaring i assistance til erhvervsvirksomheder, har været beskæftiget på advokatkontor i Krakow siden 2001, og siden 2011 som medejer og ledende partner i Advokatkontoret Malinowski og Partnere. Advokater. Partnerskab med Begrænset Ansvar beliggende i Krakow.

Wawrzyniec Malinowski beskæftiger sig med procedureret, særligt konkursbehandling og erstatningssager. Som kurator siden 2008 har han også praktisk erfaring indenfor konkurslovgivningen.

Indenfor rammerne af sin erfaring beskæftiger han sig med restruktureringsprocessen for virksomheder, både indenretligt og udenretligt. Som repræsentant for sine klienter og advokat har han siden 2009 deltaget i op mod 20 akkordforhandlinger. Har har stor erfaring indenfor forhandlinger med finansielle institutioner. Indenfor rammerne af den ydede juridiske assistance samarbejder Wawrzyniec Malinowski med specialister indenfor ledelse og økonomi, som støtter sig på udenretlige processer i forbindelse med implementering af ændringer og rekonstruktion af virksomheder.

Samtidigt praktiserer han indenfor procedureret, med særlig vægt på ansvarspådragende adfærd hos ledelsesorganerne i selskaber.

På vores advokatkontor leder han procedurerne i forbindelse med restrukturering af virksomheder. Han overvåger også forløbet af de vanskeligste inddrivelsesforretninger.

Specialiseringer:

  • Restrukturering af virksomheder ved rettens mellemkomst
  • Procedure ved de almindelige og administrative domstole
  • Voldgiftsprocedurer
  • Inkasso
  • Restrukturering af virksomheder uden rettens mellemkomst
  • Procedurerne i forbindelse med likvidation
  • Konkursprocedurer for forbrugere

wawrzyniec.malinowski@wmalinowski.pl